กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ : TERMITE BAITING SYSTEMS

xterm

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ เอ็กซ์เทอม Xterm

เอ็กซ์เทอม Xterm คือ… นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ได้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้ให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “ Trophallaxis ” ปลวก “ ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ” ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืด,อับชื้น , เงียบ โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เพื่อนำไปป้อนให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่ภายในรัง

termites-in-inground-station2

อะไรคืออาหารของปลวก ??

อาหารของปลวกใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะและวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวกมี โปรโตซัว ที่ผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามลักษณะเหมือนเลื่อย ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป , วงกบประตู , วงกบหน้าต่าง , บัวไม้ของพื้นอาคาร , ฝ้าเพดานยิบซัม , พื้นไม้ปาร์เก้ , วอลเปเปอร์ , พลาสติก , วัสดุที่ทำจากกระดาษ และ ใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า

จะรู้ได้อย่างไรว่าในบ้านมีปลวกแล้ว?

ปลวก จะไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าในบ้านอาจจะมีปลวก
– มีแมลงเม่าบินภายในบ้าน โดยสังเกตว่าบินออกมาจากจุดใด หรือรอบๆ บ้าน บริเวณใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก
– พบทางเดินปลวก จากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นอาคารหรือกำแพง
– พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออก อยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง สีที่ทาเคลือบบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
– มีเสียงการเคลื่อนไหว อย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้

ทำไมต้องใช้การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอม Xterm

การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดอัดลงดิน

ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้าน และนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อฉีดอัดลงไปใต้ดิน สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้างและสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เอ็กซ์เทอม Xterm

จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งจะทำหน้าที่ “สังเกตการณ์” ตรวจ ดูปลวกเมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้วก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป
นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้วการวางเหยื่อสำหรับสถานีบน ดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้นและ เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้ง

เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมากเมื่อปลวกได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรัง รู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทาง “ ฟีโรโมน ” ของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้นปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่น “ฟีโรโมน ” นี้มายังแหล่งอาหารใหม่

nemesis-station-installed1 nemesis-station-with-termites-and-fresh-bait-installed-3ag11311842083xterm

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน“เหยื่อ Xterm”

เหยื่อกำจัดปลวกมี 2ชนิด คือ
สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator-IGRs ) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก
สารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors-CSI ) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ และปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

“การกำจัดปลวดด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอม Xterm ” มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร? และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร?

เอ็กซ์เทอม (Xterm) คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่มตามกระบวนการที่เรียกว่า

เอ็กซ์เทอม (Xterm) ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดินขนาดกะทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี

เอ็กซ์เทอม (Xterm) บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ กระจายทั่วตลับเพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อสารออกฤทธิ์ใน

เอ็กซ์เทอม (Xterm) คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อจึงไม่กระทบต่อแมลงหรือสิ่งมีชีวิต อื่นๆและสิ่งแวดล้อม

เอ็กซ์เทอม (Xterm) เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

รู้ได้อย่างไรว่า..ปลวกถูกกำจัดแล้ว

– โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายสถานีหรือจำนวนประชากรของ ปลวกงานลดลงในขณะที่จำนวปลวกทหารสูงขึ้นตามอัตราส่วนลักษณะอาการเช่นนี้ บ่งบอกถึงรังเกือบหมดแล้ว
– พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆสถานี
– ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะสูญเสียการควบคุมการเดินไม่สามารถเดินปกติได้ ภายในและรอบๆสถานี
– ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

การเตรียมเอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก

step-xterm

ระบบเหยื่อ เอ็กซ์เทอม ติดตั้งบนดิน

step-xterm2

ระบบเหยื่อ เอ็กซ์เทอม ติดตั้งใต้ดิน

ปลวก..ศัตรูร้ายของไม้
ปลวก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปี ไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของปลวกได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

วิธีการแก้ไขปลวกทำลายบ้าน..โดยกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอม XTERM

การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยการอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน/อาคาร ซึ่งถ้ามีการอัดสารเคมีอย่างทั่วถึงจะสามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่หากมีบริเวณใดหรือจุดใดจุดหนึ่งไม่มีสารเคมีเข้าไปถึงปลวกก็จะสามารถผ่าน เข้าไปในบริเวณนั้นได้ ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้วทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็น เป้าหมายของแหล่งอาหารของปลวก การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายในบริเวณบ้าน/อาคารและ รอบบ้าน/อาคาร ทั้งยังต้องใช้สารเคมีกำจัดปลวกในปริมาณที่สูงซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณ พื้นภายในบ้านเสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดปลวก ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน ดังนั้นเหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้เหยื่อกำจัดปลวกใช้ ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการกำจัดปลวกทั้งรัง สิ่งนี้เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด

ทำไมต้องใช้ ผลิตภัณฑ์การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอม Xterm
-ได้ผลเร็ว
-ติดตั้งง่าย ไม่ต้องสัมผัสสารเคมี
-ไม่ต้องขุดเจาะ หรือ พ่นสารเคมี
-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของปลวก

xterm-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad

เอ็กซ์เทอม Xterm เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม