บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) รับสมัครพนักงาน

01. รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส.
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02. รับสมัครพนักงาน บัญชี จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03. รับสมัครพนักงาน ช่างบริการ จำนวน 6 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทางด้านกำจัดแมลงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

04. รับสมัครพนักงาน หัวหน้าช่างบริการ จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่/รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

05. รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านด้านการตลาด
มียานหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทางด้านกำจัดแมลงจะพิจารณาเป็นพิเศษ