หนูจี๊ด

หนูจี๊ด (Rattus exulans)

เป็นตระกูลของ Rattus ที่มีขนาดเล็ก แต่ตัวโตกว่าหนูหริ่ง น้ำหนักตัวประมาณ 36 กรัม ขนาดลำตัวและหัวยาวประมาณ 115 มิลลิเมตร หางยาวประมาณ 128 มิลลิเมตร ตีนหลังยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร
ความยาวหูประมาณ 16 มิลลิเมตร มีเต้านมรวม 4 คู่ อยู่ที่หน้าอก 2 คู่ ที่ท้อง 2 คู่

ลักษณะรูปร่างของหนูจี๊ด

รูปร่างเพรียว จมูกแหลม ตาโต หูใหญ่ ขนด้านหลังสีน้ำตาลมีลักษณะอ่อนนุ่ม มีขนแข็ง (spine) ขึ้นแซมบ้างเล็กน้อย ขนด้านท้องสีเทา ผิวหางเรียบไม่มีเกล็ดมีสีดำตลอด

ถิ่นที่อยู่อาศัยของหนูจี๊ด

หนูจี๊ดจะอยู่ตามบ้านเรือน ชอบที่สูงตามซอกมุมที่ลับตามอาคาร บนเพดาน และมีความสามารถในการปีนป่ายเก่งเหมือนหนูท้องขาว การแพร่พันธุ์ ตัวเมียออกลูกครั้งละ 8 – 12 ตัว ระยะทางหากิน 20 – 50 ฟุต เวลาออกหากินกลางคืนจะส่งเสียงร้องจี๊ด ๆ ให้ได้ยิน

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในวงศ์ Muridae มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง
เช่น โรคฉี่หนู, กาฬโรค, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ส่วนความเสียหารทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะของหนูตามสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริการกำจัด
หนูจี๊ด

ขั้นตอนในการกำจัดหนูจี๊ด
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
วางเหยื่อกำจัดหนูซึ่งจะมีเหยื่อออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะต้องวางในที่ลับเช่นบนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ ริมทางเดินของหนู แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน พื้นที่สกปรก เป็นต้น
วางกาวกำจัดหนู บริเวณมุมเสามิดชิด บนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ที่มืดๆหรือทางเดินของหนู แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งขยะหรือบริเวณที่วางเหื่อพิษไม่ได้ เป็นต้น
สเปรย์สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนูบริเวณทางเดินเข้าออกของหนูจี๊ด ท่อชาร์ป แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร แหล่งขยะ ตลอดจนแหล่งอาศัยของหนูซึ่งสมุนไพรตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ฆ่าเชื้อ Escherichia coil Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วง เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและกำจัดหนูจี๊ดเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดการระบาดของหนูจี๊ด คือการสุขอนามัยภายในบ้าน / อาคารการทำความสะอาด แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : bromadiolone, brodifacoum, difenacoum, difethialone, สมุนไพรป้องกันและไล่หนู

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่