หนูท้องขาว

หนูท้องขาว (Rattus rattus)

บางครั้งเรียก หนูหลังคา (roof rat) เป็นหนูตระกูล Rattus ที่มีขนาดใหญ่ปานกลางรูปร่างเพรียว มีน้ำหนักตัว 90-250 กรัม บางตัวอาจมีน้ำหนัก 360 กรัม ขนาดลำตัวและหัวยาวประมาณ 182 มิลลิเมตร
หางยาวประมาณ 188 มิลลิเมตร ตีนหลังยาวประมาณ 33 มิลลิเมตร ความยาวใบหูประมาณ 23 มิลลิเมตร มีเต้านมรวม 5-6 คู่ อยู่ที่อก 2 คู่ที่ท้อง 3 คู่

ลักษณะรูปร่างหนูท้องขาว

ขนด้านหลังมีสีน้ำตาล (ฐานขนสีเทาปลายสีน้ำตาล) มีขนคล้ายหนาม (spine) ขนส่วนท้องมีสีขาวปนเทาหรือเหลืองครีม จมูกแหลม ตาโปน มีขนาดหูใหญ่ หางมีสีดำและมีเกล็ดละเอียดตลอดหาง ความยาวของหางมากกว่าความยาวของลำตัว

ถิ่นที่อยู่อาศัย

หนูท้องขาวชอบอาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน หลังคาบ้าน บริเวณกันสาดใต้หลังคา ถ้าบริเวณรอบบ้านมีต้นไม้ แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ใกล้เคียงอาจพบหนูท้องขาวและรังอยู่บนต้นไม้นั้นด้วย มีความสามารถในการปีนป่ายเก่งกินอาหารทุกชนิด อาหารที่ชอบมากคือ เมล็ดพืช
เช่น ข้าวเปลือก ถั่วข้าวโพด การแพร่พันธุ์ ออกลูกปีละ 4 – 6 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 6 – 8 ตัว ระยะทางหากิน 100 – 150 ฟุต ลักษณะมูล เป็นรูปกระสวย ปลายแหลม ขนาดความยาวประมาณ 10 – 12 มิลลิเมตร

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในวงศ์ Muridae มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง
เช่น โรคฉี่หนู, กาฬโรค, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ส่วนความเสียหารทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะของหนูตามสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริการกำจัด
หนูท้องขาว

ขั้นตอนในการกำจัดหนูท้องขาว
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
วางเหยื่อกำจัดหนูซึ่งจะมีเหยื่อออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะต้องวางในที่ลับเช่นบนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ ริมทางเดินของหนู แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน พื้นที่สกปรก เป็นต้น
วางกาวกำจัดหนู บริเวณมุมเสามิดชิด บนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ที่มืดๆหรือทางเดินของหนู แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งขยะหรือบริเวณที่วางเหื่อพิษไม่ได้ เป็นต้น
สเปรย์สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนูบริเวณทางเดินเข้าออกของหนู ท่อชาร์ป แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร แหล่งขยะ ตลอดจนแหล่งอาศัยของหนูซึ่งสมุนไพรตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ฆ่าเชื้อ Escherichia coil Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วง เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและกำจัดหนูเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดการระบาดของหนู คือการสุขอนามัยภายในบ้าน / อาคารการทำความสะอาด แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : bromadiolone, brodifacoum, difenacoum, difethialone, สมุนไพรป้องกันและไล่หนู

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่