หนูนอร์เวย์

หนูนอร์เวย์ (Rattus norvegicus)

หนูนอร์เวย์หรือหนูสีน้ำตาล บางครั้งเรียกว่า ” หนูขยะ หนูท่อ ” มีสีน้ำตาล หนูนอร์เวย์เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ตระกูล มีน้ำหนักตัว 300-350 กรัม บางตัวอาจมีน้ำหนักถึง 400 กรัม ขนาดลำตัวและหัวยาวประมาณ 180-250 มิลลิเมตร หางยาวประมาณ 150-220 มิลลิเมตร ตีนหลังยาวประมาณ 35 – 40 มิลลิเมตร หูยาวประมาณ 17-23 มิลลิเมตร

ลักษณะรูปร่างหนูนอร์เวย์

ลักษณะขนหยาบมีสีน้ำตาลปนเทา ห้องสีเทา ส่วนจมูกทู่ ใบหูเล็ก ตาเล็ก หางสั้นมี 2 สี ด้านบนสีดำ ด้านล่างสีจาง มีเกล็ดหยาบๆ ที่หาง และด้านบนของตีนหลังมีสีขาว มีเต้านมรวม 6 คู่ อยู่ที่อก 3 คู่ ท้อง 3 คู่

ถิ่นที่อยู่อาศัย

หนูนอร์เวย์มักอยู่ตามรู ตามท่อระบายน้ำโสโครก ท่อน้ำ ใต้ถุนตึกหรือบ้านเรือน บริเวณลำคลอง กองขยะมูลฝอย ไม่ชอบขึ้นที่สูง กินอาหารบูดเน่า พวกแป้ง ผัก เนื้อ และปลา การแพร่พันธุ์ ออกลูกปีละ 4 – 7 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 8 –12 ตัว ระยะทางการหากิน 250 – 300 ฟุต ลักษณะมูล หนูนอร์เวย์ มีขนาดใหญ่คล้ายแคปซูลยาวประมาณ 12 – 15 มิลลิเมตร

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในวงศ์ Muridae มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง
เช่น โรคฉี่หนู, กาฬโรค, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ส่วนความเสียหารทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะของหนูตามสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริการกำจัด
หนูนอร์เวย์

ขั้นตอนในการกำจัดหนูนอร์เวย์
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
วางเหยื่อกำจัดหนูซึ่งจะมีเหยื่อออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะต้องวางในที่ลับเช่นบนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ ริมทางเดินของหนู แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน พื้นที่สกปรก เป็นต้น
วางกาวกำจัดหนู บริเวณมุมเสามิดชิด บนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ที่มืดๆหรือทางเดินของหนู แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งขยะหรือบริเวณที่วางเหื่อพิษไม่ได้ เป็นต้น
สเปรย์สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนูบริเวณทางเดินเข้าออกของหนู ท่อชาร์ป แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร แหล่งขยะ ตลอดจนแหล่งอาศัยของหนูซึ่งสมุนไพรตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ฆ่าเชื้อ Escherichia coil Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วง เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและกำจัดหนูเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดการระบาดของหนู คือการสุขอนามัยภายในบ้าน / อาคารการทำความสะอาด แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : bromadiolone, brodifacoum, difenacoum, difethialone, สมุนไพรป้องกันและไล่หนู

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่