หนูหริ่ง

หนูหริ่ง

หนูหริ่งหรือหนูผี (Mus musculus) บางครั้งเรียกว่า House mouse หนูหริ่งบ้าน หรือ หนูไมซ์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) ในวงศ์หนู (Muridae)

ลักษณะรูปร่างหนูหริ่ง

จมูกแหลม ขนด้านหลังสีเทาบางทีมีสีน้ำตาลปน มีลักษณะอ่อนนุ่ม ขนด้านท้องสีขาว ส่วนหางมี 2 สีด้านบนสีดำ ส่วนด้านล่างสีจางกว่า ถิ่นที่อยู่อาศัย ตามบ้านเรือน มักชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามตู้ โต๊ะ ที่เก็บของ ตามช่อง ฝาผนัง ตามครัว กินอาหารได้ทุกชนิด แต่ชอบพวกเมล็ดพืช

การแพร่พันธุ์

หนูหริ่งออกลูกปีละประมาณ 8 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 5 – 6 ตัว ระยะทางการหากิน 10 – 30 ฟุต ลักษณะมูลหนู ขนาดเล็กกลมยาวปลายแหลมมีขนปน

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในวงศ์ Muridae มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง
เช่น โรคฉี่หนู, กาฬโรค, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ส่วนความเสียหารทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะของหนูตามสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริการกำจัด
หนูหริ่ง

ขั้นตอนในการกำจัดหนูหริ่ง
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
วางเหยื่อกำจัดหนูซึ่งจะมีเหยื่อออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะต้องวางในที่ลับเช่นบนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ ริมทางเดินของหนู แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน พื้นที่สกปรก เป็นต้น
วางกาวกำจัดหนู บริเวณมุมเสามิดชิด บนฝ้าเพดาน ใต้ตู้ที่มืดๆหรือทางเดินของหนู แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งขยะหรือบริเวณที่วางเหื่อพิษไม่ได้ เป็นต้น
สเปรย์สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนูบริเวณทางเดินเข้าออกของหนู ท่อชาร์ป แหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหาร แหล่งขยะ ตลอดจนแหล่งอาศัยของหนูซึ่งสมุนไพรตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ฆ่าเชื้อ Escherichia coil Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วง เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันและกำจัดหนูเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดการระบาดของหนู คือการสุขอนามัยภายในบ้าน / อาคารการทำความสะอาด แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : bromadiolone, brodifacoum, difenacoum, difethialone, สมุนไพรป้องกันและไล่หนู

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่