สายด่วน กำจัด แมลง

099-598-9246  ,   099-598-9242  ,  099-598-9164

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนในการกำจัดแมลง

ขั้นตอนที่ 1

สำรวจพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2

เป็นที่ปรึกษาด้านกำจัดแมลง

ขั้นตอนที่ 3

ลงมือฉีดพ่นน้ำยาตามจุด

บริษัทฯมีโปรแกรมในการสอบถามข้อมูลหรือเข้าเยี่ยม ลูกค้าหลังการบริการกำจัดแมลงทุกๆเดือนเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อดีข้อเสียในการทำบริการของเรา และลูกค้าสามารถประเมินผลงานการทำบริการกำจัดแมลงได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นอย่างดีที่สุด!

ฺB.K.Group Pestcontrol Co.,ltd => We are guarantee