สมาคมคนกำจัดแมลงไทยติดต่อเรา เพื่อขอคำปรึกษา คลิ๊ก

บริการของเราบี.เค.กรุ๊ป เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดปลวก กำจัดแมลงทุกชนิดในทุกสถานที่ เช่น ภายในอาคาร บ้านเรือน บริษัท สำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม โรงงาน อุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม ร้านอาหารเป็นต้น

บริการกำจัดปลวก

วิธีการควบคุม และกำจัดปลวกมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การป้องกัน และควบคุมโดย  ใช้สารเคมี  และไม่ใช้สารเคมี   บี.เค.กรุ๊ป ได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยแก่มนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สารเคมีทุกตัวได้รับการควบคุมจาก อย..

บริการกำจัดมด

ชีวะวิทยาของมด   มดเป็นแมลงสังคม   ซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า  มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์และวงจรชีวิตประกอบด้วยระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ คือวรรณะแม่รัง วรรณะสืบพันธุ์ วรรณะมดงาน.

บริการกำจัดแมลงสาบ

ปัจจุบันแมลงสาบที่พบในบ้านเรือนในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 12 ชนิด ที่พบเห็นอยู่บ่อยๆก็  คือ  แมลงสาบอเมริกัน   แมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบผี   หรือแมลงสาบออสเตรเลีย   เป็นต้น  ซึ่งวงจรชีวิตประกอบด้วย  3  ระยะ  คือระยะไข่  ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย  และ  ตัวเต็มวัย.

บริการกำจัดหนู

หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลทางการเกษตร และทำลายผลิตภัณท์อุปโภคบริโภคของมนุษย์   นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์ที่นำโรคหลายชนิดสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หนู  กาฬโรค  โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น.

บริการกำจัดยุง

ยุงเป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เป็นสัตว์ปีกที่พบเห็นได้ทุกแห่ง เป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คน  ตลอดจนยุงยังชอบที่จะกัด หรือดูดเลือดสัตว์เลือดอุ่น / เย็นอีกด้วยเช่น  วัว  ควาย  สุกร  ปัจจุบันพบยุงในประเทศไทยมีไม่กี่ชนิด ที่นำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ยุงก้นปล่อง ยุงลาย.

บริการกำจัดแมลงวัน

ความสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุขของแมลงวัน เป็นพาหะนำโรคหลายชนิด เช่นโรคทางเดินอาหาร ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคหนอนพยาธิบางชนิด บิด เป็นต้น ดังนั้นควรกำจัดแมลงวัน ก่อนคุณจะเป็นโรคเหล่านั้น.