สมาคมคนกำจัดแมลงไทย

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

พิกัด   GPS นำทาง

ติดต่อเรา เพื่อขอคำปรึกษา คลิ๊ก

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด (บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดปลวก กำจัดแมลงทุกชนิดในทุกสถานที่ เช่น ภายในอาคารบ้านเรือน บริษัทฯ สำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม โรงงาน อุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร รีสอร์ต เป็นต้น