สมาคมคนกำจัดแมลงไทยติดต่อเรา เพื่อขอคำปรึกษา คลิ๊ก

บริการของเราบริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด. (บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดปลวก กำจัดแมลงทุกชนิดในทุกสถานที่ เช่น ภายในอาคาร บ้านเรือน บริษัท สำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม โรงงาน อุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม ร้านอาหารเป็นต้น

บริการกำจัดปลวก

วิธีการควบคุม และกำจัดปลวกมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การป้องกัน และควบคุมโดย  ใช้สารเคมี  และไม่ใช้สารเคมี   บี.เค.กรุ๊ป ได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยแก่มนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สารเคมีทุกตัวได้รับการควบคุมจาก อย..

บริการกำจัดมด

ชีวะวิทยาของมด   มดเป็นแมลงสังคม   ซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า  มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์และวงจรชีวิตประกอบด้วยระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ คือวรรณะแม่รัง วรรณะสืบพันธุ์ วรรณะมดงาน.

บริการกำจัดแมลงสาบ

ปัจจุบันแมลงสาบที่พบในบ้านเรือนในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 12 ชนิด ที่พบเห็นอยู่บ่อยๆก็  คือ  แมลงสาบอเมริกัน   แมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบผี   หรือแมลงสาบออสเตรเลีย   เป็นต้น  ซึ่งวงจรชีวิตประกอบด้วย  3  ระยะ  คือระยะไข่  ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย  และ  ตัวเต็มวัย.

บริการกำจัดหนู

หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลทางการเกษตร และทำลายผลิตภัณท์อุปโภคบริโภคของมนุษย์   นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์ที่นำโรคหลายชนิดสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หนู  กาฬโรค  โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น.

บริการกำจัดยุง

ยุงเป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เป็นสัตว์ปีกที่พบเห็นได้ทุกแห่ง เป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คน  ตลอดจนยุงยังชอบที่จะกัด หรือดูดเลือดสัตว์เลือดอุ่น / เย็นอีกด้วยเช่น  วัว  ควาย  สุกร  ปัจจุบันพบยุงในประเทศไทยมีไม่กี่ชนิด ที่นำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ยุงก้นปล่อง ยุงลาย.

บริการกำจัดแมลงวัน

ความสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุขของแมลงวัน เป็นพาหะนำโรคหลายชนิด เช่นโรคทางเดินอาหาร ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคหนอนพยาธิบางชนิด บิด เป็นต้น ดังนั้นควรกำจัดแมลงวัน ก่อนคุณจะเป็นโรคเหล่านั้น.