ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

ลักษณะเด่นสำคัญที่ช่วยแยกแยะยุงก้นปล่องออกจากยุงชนิดอื่น ๆ คือ ยุงก้นปล่องมักยกส่วนท้องขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดขณะยืนทรงตัวดูดเลือด และจะวางไข่เป็นใบเดี่ยว ๆ แต่ละใบแยกจากกันบนผิวน้ำใสที่ไหลช้าและมีร่มเงา ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดานของยุงก้นปล่องกว่า 73 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 3 สายพันธุ์เท่านั้นที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย
ซึ่งเกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียมที่มากับยุงนั่นเอง โรคมาลาเรียเป็นโรคที่อันตรายมาก เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตถึง 35% เลยทีเดียว

ยุงก้นปล่อง เป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย,ฟิลาเรีย ต้องรีบกำจัดด่วน

บริการกำจัด
ยุงก้นปล่อง

ขั้นตอนในการกำจัดยุงก้นปล่อง
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
การใช้เครื่องฟ๊อกหรือแบบรมควันบริเวณท่อน้ำทิ้งรอบนอกของบ้าน/อาคาร บริเวณพุ่มไม้ ต้นไม้ ห้องช่าง ห้องเครื่อง เป็นต้น (ในปัจจุบันมักไม่ค่อยนินมใช้กรรมวิธีแบบนี้เนื่องจากก่อให้เกิดสารพิษ/น้ำมันตกค้างหรืออันตรายอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ )
การใช้เคมีใส่ลงไปในบริเวณแหล่งน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ ยางรถยนต์ แอ่งน้ำ กระถางต้นไม้ หรือตามท่อน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงก้นปล่องเพื่อฆ่าลูกน้ำ เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ยุงก้นปล่อง เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : permethrin, daltamethrin, lambdacyhalothrin, temephos, fenthion, chlopyriphos

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่