ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญ

ยุงรำคาญพบบ่อยในทวีปแอฟริกาและเอเชีย โดยเฉพาะในฤดูฝน มีพฤติกรรมดูดเลือดคนและสัตว์เลือดอุ่นอย่างวัว ควาย และหมู เป็นอาหารและมักออกหากินในเวลากลางคืนเพราะไม่ถูกกันกับแสงสว่าง ส่วนการสืบพันธุ์ ยุงรำคาญชนิดนี้มักวางไข่เป็นแพในบริเวณที่มีน้ำขังเน่าเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูง เช่น ในท่อระบายน้ำ หรือในภาชนะน้ำขังสกปรก โดยทั่ว ๆ ไปน้ำลายของยุงรำคาญชนิดนี้ก่อให้เกิดอาการคันและมีตุ่มแดงผุดขึ้นบนผิวหนังสำหรับบางคน น้ำลายยุงรำคาญสามารถทำให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลขนาดใหญ่ตามผิวหนังทั่วร่างกาย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้างเฉพาะในประเทศพม่า อินเดีย และอินโดนีเซีย

บริการกำจัด
ยุงรำคาญ

ขั้นตอนในการกำจัดยุงรำคาญ
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
การใช้เครื่องฟ๊อกหรือแบบรมควันบริเวณท่อน้ำทิ้งรอบนอกของบ้าน/อาคาร บริเวณพุ่มไม้ ต้นไม้ ห้องช่าง ห้องเครื่อง เป็นต้น (ในปัจจุบันมักไม่ค่อยนินมใช้กรรมวิธีแบบนี้เนื่องจากก่อให้เกิดสารพิษ/น้ำมันตกค้างหรืออันตรายอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ )
การใช้เคมีใส่ลงไปในบริเวณแหล่งน้ำคึงขัง เช่น โอ่งน้ำ ยางรถยนต์ แอ่งน้ำ กระถางต้นไม้ หรือตามท่อน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงรำคาญเพื่อฆ่าลูกน้ำ เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ยุงรำคาญ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : permethrin, daltamethrin, lambdacyhalothrin, temephos, fenthion, chlopyriphos

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่