ยุงลาย

ยุงลายมี 2 ชนิด

ยุงลายบ้าน

มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ทวีปแอฟริกา มักพบตามบริเวณบ้านในเขตเมือง และเลือกวางไข่บนบริเวณน้ำขัง โดยเฉพาะที่อยู่ในภาชนะต่าง ๆ เช่น ตุ่มน้ำ จานรองขาตู้ ยางรถยนต์เก่า ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถบินฉวัดเฉวียนได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย และโรคไข้เหลืองในแถบอเมริกาใต้

ยุงลายสวน

มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปเอเชีย มักพบได้ตามสวนผลไม้ สวนยาง หรืออุทยานต่าง ๆ เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำสะอาด สามารถบินได้ไกลกว่ายุงลายบ้าน และเป็นพาหะนำโรคไข้ชิคุนกุนยา และไข้เลือดออก ซึ่งผู้ใดก็ตามที่เป็นโรคนี้ มีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 5-10%

 

บริการกำจัด
ยุงลาย

ขั้นตอนในการกำจัดยุงลาย
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
การใช้เครื่องฟ๊อกหรือแบบรมควันบริเวณท่อน้ำทิ้งรอบนอกของบ้าน/อาคาร บริเวณพุ่มไม้ ต้นไม้ ห้องช่าง ห้องเครื่อง เป็นต้น (ในปัจจุบันมักไม่ค่อยนินมใช้กรรมวิธีแบบนี้เนื่องจากก่อให้เกิดสารพิษ/น้ำมันตกค้างหรืออันตรายอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ )
การใช้เคมีใส่ลงไปในบริเวณแหล่งน้ำคึงขัง เช่น โอ่งน้ำ ยางรถยนต์ แอ่งน้ำ กระถางต้นไม้ หรือตามท่อน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อฆ่าลูกน้ำ เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : permethrin, daltamethrin, lambdacyhalothrin, temephos, fenthion, chlopyriphos

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่