ยุงเสือ

ยุงเสือ

ยุงเสือจจะมีสีน้ำตาลขนาดใหญ่ที่มีเกล็ดลวดลายแปลกตาบนปีก ยุงเสื้อชนิดนี้ เป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง ที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย ทำให้เกิดภาวะอุดตันของระบบท่อน้ำเหลือง ส่งผลให้แขนขาและอวัยวะเพศบวมพองขึ้นจนมีขนาดใหญ่ผิดปกติ และเปลี่ยนผิวหนังให้กระด้างขรุขระ มีแหล่งเพาะพันธุ์ตามบึง หรือหนองน้ำที่มีพืช เช่น จอก แหน ผักตบชวา พบได้มากทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย

บริการกำจัด
ยุงเสือ

ขั้นตอนในการกำจัดยุงเสือ
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
การใช้เครื่องฟ๊อกหรือแบบรมควันบริเวณท่อน้ำทิ้งรอบนอกของบ้าน/อาคาร บริเวณพุ่มไม้ ต้นไม้ ห้องช่าง ห้องเครื่อง เป็นต้น (ในปัจจุบันมักไม่ค่อยนินมใช้กรรมวิธีแบบนี้เนื่องจากก่อให้เกิดสารพิษ/น้ำมันตกค้างหรืออันตรายอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ )
การใช้เคมีใส่ลงไปในบริเวณแหล่งน้ำคึงขัง เช่น โอ่งน้ำ ยางรถยนต์ แอ่งน้ำ กระถางต้นไม้ หรือตามท่อน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงเสือเพื่อฆ่าลูกน้ำ เป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ยุงเสือ เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : permethrin, daltamethrin, lambdacyhalothrin, temephos, fenthion, chlopyriphos

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่